DCA

De Dutch Chinese Association (DCA) is een stichting met een verenigings werkmodel van Nederlandse bedrijven met Chinese marktambities en Chinese bedrijven met ambities op het gebied van de tuinbouw, die samenwerken om een ​​moderne tuinbouwsector te initiëren en te creëren.

DSG is hierbij de Chinese rechtspersoon en identiteit welke de bindende tool is met het Chinees systeem en daarmee specifiek aansluit op de wensen voor de Chinese transformatie naar moderne tuinbouw in all haar facetten.

DCA leden staan het dichts bij DSG en zullen hierdoor meer IN het Chinese systeem kunnen acteren wat de positie van de leden krachtiger maakt en zich minder aan de zijlijn bevindt waarbij voornamelijk AAN het Chinese systeem wordt geleverd. Structurele positie voor langdurige samenwerking is mogelijk als u daar aan toe bent en de zaken op zijn plaats vallen.

 

Het belangrijkste doel van de DCA is om een ​​sterke tuinbouwsector te ontwikkelen in Dezhou, Shandong, waar elke schakel in de hele waardeketen van de tuinbouw vertegenwoordigd is (van zaad tot voedsel, bloem en plant). Daarnaast zal de DCA een belangrijke brenger van functies zijn in het creëren van het China Horti Center in Dezhou, een ontmoetingspunt voor tuinbouw waar educatie, innovatie, demonstratie en promotie samenkomen. Een cluster positie met 1 gezicht, 1 plaats en 1 naam. Toegankelijk en laagdrempelig voor het Chinese systeem.

 

U behoudt natuurlijk uw eigen naam en merk. Per slot van rekening zijn die 'wereld beroemd'.

Ons Doel

 

Waarom DCA

DCA is opgericht om haar leden te dienen en te ondersteunen om gezamenlijk het gezicht te zijn voor acquisitie ondersteuning en invulling dicht IN het Chinese systeem. Een vereniging van sterke Chinese en Nederlandse bedrijven, die de hele waardeketen vertegenwoordigen, zal op de Chinese markt een betere onderhandelingspartner blijken te zijn dan een bedrijf op zich.

Voorkomen moet worden het versnipperen van de Nederlandse tuinbouw gerelateerde bedrijven in China, wat op termijn nadelig kan uitpakken voor de tuinbouw industrie en sector in zowel Nederlandse bedrijf posities in China alsmede de toekomstige export positie van Nederlandse bedrijven en samenwerkingen vanuit China.

 

De DCA en haar deelnemende leden zullen worden ondergebracht in het China Horti Centre te Dezhou (DHC). Elk lid ontvangt indien gewenst een kantoor maar zowieso een demonstratiegebied, waar het verhaal en de producten van het bedrijf kunnen worden gepresenteerd. Voor veel Nederlandse bedrijven zal hun kantoor binnen het DHC hun (eerste) voet aan de grond zijn in China.

Waar

 

Wie

De DCA opzet wordt georganiseerd door Dutch Greenhouse Operation Group (DGOG) en Hortitech, onder leiding van respectievelijk Jörgen Kint en Peet van Adrichem.

Vanuit de leden zal met betrekking tot onderliggende specialisaties een bestuurslid worden gekozen om deel te nemen in het bestuur.

 
 

De verwachte bouwtijd van het Dezhou Horti Center zal ongeveer 9 maanden zijn.

 

Gefaseerd zal de bouw aanvangen in 2020. En 1e helft 2021 in gebruik worden genomen.

Wanneer

Cluster Industry

De DCA zou, idealiter in de 1e fase, uit ongeveer 30 Nederlandse bedrijven en 40 Chinese bedrijven moeten bestaan, elk met hun eigen specialiteit in de productie van moderne tuinbouw projecten.

 

Een verkennende promotionele positie binnen het China Horti Center te Dezhou behoort tot de mogelijkheden om gevoel te krijgen en ervaringen op te doen.

Hierna is er de mogelijkheid handen en voeten te geven aan nauwere samenwerkings-vormen.

 

© 2020 DCA