Ons Doel:

Samen een sterke Horti Sector bouwen in China

De vraag naar nieuw gebouwde kassen in China neemt snel toe. Deze vraag wordt vooral gedreven door investeerders, die goede ROI's mogelijkheden zien. Om deze investeerders aangehaakt te laten blijven aan deze nieuwe tuinbouw-kasprojecten, moeten ze zeker zijn van de te verwachten ROI's, normaliter enigszins gegarandeerd middels productiegaranties van bouwbedrijven.

 

Afzonderlijke bedrijven hebben moeite met die garanties.

 

Binnen DCA kunnen we de gehele bouw, de operationele invulling alsmede de post-harvest activiteiten aanbieden en opvolgen. Alles wat nodig is voor het bouwen en exploiteren van een kas.

 

Een van de belangrijkste verschillen tussen conventionele projecten en Chinese projecten voor de bouw van kassen, is de omvang van deze projecten. Relevante aanbiedingen moeten worden gedaan aan die partijen die deze zeer grote kasprojecten aanbesteden. Individuele bedrijven hebben moeite om deze grote aanbiedingen in te vullen, daarom heeft een combinatie van bedrijven, die DCA vertegenwoordigt, een grotere kans op succes.

 

Verenigingen van alle relevante bedrijven maken het voor beleggers duidelijker, DCA is een one-stop-shop waar alle benodigde componenten beschikbaar zijn.

De fysieke vertegenwoordiging van deze vereniging vindt plaats in het Dezhou Horti Center. Dit gebouw zal zijn bezoekers (inclusief potentiële investeerders in kassen) boeien door middel van demonstratie, innovatie, onderzoek en onderwijs. Het Dezhou Horti Center moet marktgestuurd zijn in de manier waarop het wordt bediend door partijen die een gevestigd belang hebben in een volledig functionerend centrum. Dit zorgt ervoor dat het centrum altijd op de marktbehoeften is afgestemd en relevant blijft.

Key performance indicatoren van een sterke Horti Sector zijn;

  • Effectieve en gesteunde positie

  • Veilig en betaalbaar voedsel

  • Grote bouwcapaciteit

  • Sterke innovatie- en onderwijsinfrastructuur

  • Sterke logistiek, gecombineerd met een ondersteunende en geïnformeerde overheid op alle niveaus

  • Complete en functionele waardeketen (van zaad tot mond)

  • Transparant en open bedrijf

Wat is DCA's aanbod om deze sterke sector op te bouwen

Dezhou Horti Center 
(DHC)

Onderwijs - Promotie - Innovatie - Onderzoek

Het Dezhou Horti Center ligt in het centrum van de nieuwe ontwikkelingszone in de stad Dezhou.

 

Dit centrum omvat onderwijs op verschillende niveaus (van beroep tot universiteit) in samenwerking met kennisinstellingen.

 

Het ontwerp van het Dezhou Horti Center is van AAB International. Zij namen ook het ontwerp van het World Horti Center in Naaldwijk voor hun rekening.

Overheidsrelaties

Overheidsrelaties. De lokale en provinciale overheden hebben de ontwikkeling van de Dezhou Horti-sector als speerpunt betiteld. Dit betekent dat het voor bedrijven gemakkelijker is zich bij DCA aan te sluiten en te genieten van de voordelen van deze speerpuntsector.

 

Dezhou prefectuur en provincie Shandong willen dat deze nieuwe industrie in Dezhou opgebouwd wordt. Dus voorbereidingen, ondersteuning, investeringen en handelen daarnaar is hun verantwoordelijkheid. MADE IN CHINA 2020?

Investeerdersrelaties en financiële ondersteuning

In de vereniging in Dezhou zijn er Chinese partners die de nodige financiële middelen ter beschikking stellen om evenwichtige joint ventures met hun Nederlandse tegenhangers te bereiken.

 

De implementatie van DCA en de clusterindustrie, wat resulteert in aanvullende constructie en de continuïteit van nieuwe productie-eenheden, vereist hoge investeringen en langdurige inzet van zowel de Chinese als de Nederlandse zijde.

Training Center in  Nederland

Management & cultivatie in de praktijk

Lokale werknemers opleiden en lesgeven

Door de enorme groei van de Horti-sector in heel China is er een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Nederlandse input, geleid door Hortitech BV, de motor en het rolmodel voor het opzetten van deze educatieve infrastructuur, die een fysieke vorm krijgt in het DHC-gebouw.

 

Om een ​​goede implementatie van de Nederlandse tuinbouwkennis te waarborgen, hebben we ons trainingscentrum eerst geopend in het Westland, op de locatie van het voormalige Demokwekerij Westland. Om de studenten praktisch op te leiden. Na de training kunnen deze werknemers weer gaan werken in Dezhou in het DHC en de daaropvolgende commerciële DCA-projecten.

© 2020 DCA