Partnerprofielen

DCA is meer dan alleen een clusterindustrie. De initiatieven in projectontwikkelingen zijn gebaseerd op een basis met een uniforme boodschap en ondersteuning. Om DCA dit op de juiste manier te laten doen, heeft elke DCA-partner toegevoegde waarde. Iedereen vormt een schakel in de keten en versterkt elkaar. De markt en projecten in China zijn te groot om uit verschillende identiteiten te kunnen worden ingevuld.

 

We onderscheiden op hoofdlijn de volgende partnerprofielen.

Strategische partners
Industrie partners
Zaken partners intern
Vestigings partners
Media partners
Kennis partners
Algemene partners

Zodra de DCA zijn partners openbaar mag maken, worden ze hieronder vermeld.

 

We handelen zorgvuldig met kandidaten. Zelfs als ze in een verkennende fase ideeën met DCA willen uitwisselen.

 

Dit alles afgezet tegen de gewenste starttijden van de geplande DCA-projecten. DCA handelt op eigen verantwoordelijkheid en zal vertragingen dienen te voorkomen en naar eigen inzicht invullen mocht blijken dat langere evaluatietijd nodig is voor diegenen die niet tijdig beslissen.

© 2020 DCA