Ons Doel

 

Samen een sterke tuinbouw sector bouwen in China

Tuinbouw Cluster China

De vraag naar nieuw gebouwde kassen in China neemt snel toe. Deze vraag wordt vooral gedreven door het opvolgen van planvorming vanuit de overheid. De uitvoerende investeerders zijn met name Nationale bedrijven welke ROI's (Rerturn On Investments) kunnen overzien. Om deze investeerders aangehaakt te laten blijven aan deze nieuwe tuinbouw-kasprojecten, moeten ze zeker zijn van de te verwachten ROI's. Onderdeel hiervan zijn garanties op de bouw zelf, het complete productie systeem bestaande uit tal van installaties en systemen optimaal geintegreerd en het meest belangrijke is samenwerking voor gezonde opstart van het nieuwe bedrijf met aansluitend operationele & teeltechnische ondersteuning voor de gekozen gewassen.

 

Afzonderlijke bedrijven hebben moeite met die garanties en noodzakelijke ondersteuning. Een vangnet waarin overlap van kennis, kunde en ervaring flexibel richting investeerder kan ingezet worden ontlast de individuele bedrijven wat meer en houdt de focus op projecten. In China weet je niet altijd waar je staat, met name aan het front-end alsmede back-end.

Binnen DCA geven we hier invulling aan en kunnen we de gehele bouw, de exploitatie alsmede de post-harvest activiteiten aanbieden en opvolgen. 

Een van de belangrijkste verschillen tussen conventionele projecten en Chinese projecten voor de bouw van kassen, is de omvang van deze projecten. 'Eerst leren lopen en dan fietsen' bevindt zich op een ander level. Relevante aanbiedingen moeten worden gedaan aan grote aanbesteders. Individuele bedrijven worden niet uitgenodigd hiervoor. Met de combinatie van bedrijven, die DCA vertegenwoordigt en haar directe link IN het Chinese systeem is er een grotere kans op succes en structureel vervolg.

 

Verenigingen van alle relevante bedrijven maken het voor beleggers duidelijker, DCA is 1 gezicht waar alle benodigde componenten beschikbaar zijn en direct in het Chinese systeem prima kan werken.

 

De fysieke vertegenwoordiging van dit verenigingsmodel vindt plaats in het China Horti Center te Dezhou. Dit gebouw zal zijn bezoekers (inclusief potentiële investeerders in tuinbouw ontwikkelingen) boeien door middel van demonstratie, innovatie, onderzoek en onderwijs. Het China Horti Center moet marktgestuurd zijn in de manier waarop het wordt bediend door partijen die een gevestigd belang hebben in een volledig functionerend centrum. Dit zorgt ervoor dat het centrum altijd op de marktbehoeften is afgestemd en relevant blijft.

Key performance indicatoren van een sterke Horti Sector zijn;

  • Effectieve en gesteunde positie

  • Veilig en betaalbaar voedsel

  • Grote bouwcapaciteit

  • Sterke innovatie- en onderwijsinfrastructuur

  • Sterke logistiek, gecombineerd met een ondersteunende en geïnformeerde overheid op alle niveaus

  • Complete en functionele waardeketen (van zaad tot schap)

  • Transparant en open bedrijf

 

Wat is DCA's aanbod om deze sterke sector op te bouwen

China Horti Center Dezhou

Onderwijs - Promotie - Innovatie - Onderzoek

Het Dezhou Horti Center ligt in het centrum van de nieuwe ontwikkelingszone in de stad Dezhou.

 

Dit centrum omvat onderwijs op verschillende niveaus (van beroep tot universiteit) in samenwerking met kennisinstellingen.

 

Het ontwerp van het Dezhou Horti Center is van AAB International. Zij namen ook het ontwerp van het World Horti Center in Naaldwijk voor hun rekening.

 

Overheidsrelaties. De lokale en provinciale overheden hebben de ontwikkeling van de Dezhou Horti-sector als speerpunt betiteld. Dit betekent dat het voor bedrijven gemakkelijker is zich bij DCA aan te sluiten en te genieten van de voordelen van deze speerpuntsector.

 

Dezhou prefectuur en provincie Shandong willen dat deze nieuwe industrie in Dezhou opgebouwd wordt. Dus voorbereidingen, ondersteuning, investeringen en handelen daarnaar is hun verantwoordelijkheid. MADE IN CHINA 2020?

Overheidsrelaties

Duurzaamheid - Voedsel veiligheid - Armoede

 

Investeerdersrelaties en financiële ondersteuning

In de vereniging in Dezhou zijn er Chinese partners die de nodige financiële middelen ter beschikking stellen om evenwichtige joint ventures met hun Nederlandse tegenhangers te bereiken.

 

De implementatie van DCA en de clusterindustrie, wat resulteert in aanvullende constructie en de continuïteit van nieuwe productie-eenheden, vereist hoge investeringen en langdurige inzet van zowel de Chinese als de Nederlandse zijde.

Co-investeren - Projecten - Planning

 

Door de enorme groei van de Horti-sector in heel China is er een grote vraag naar geschoolde arbeidskrachten. Nederlandse input, geleid door Hortitech BV, de motor en het rolmodel voor het opzetten van deze educatieve infrastructuur, die een fysieke vorm krijgt in het DHC-gebouw.

 

Om een ​​goede implementatie van de Nederlandse tuinbouwkennis te waarborgen, hebben we ons trainingscentrum eerst geopend in het Westland, op de locatie van het voormalige Demokwekerij Westland. Om de studenten praktisch op te leiden. Na de training kunnen deze werknemers weer gaan werken in Dezhou in het DHC en de daaropvolgende commerciële DCA-projecten.

Training Center in Nederland

 

© 2020 DCA