Dezhou, centraal gelegen, in het hart van 500 miljoen mensen

Dezhou

Prefecture

Shandong

Beijing

Shanghai

500+ miljoen inwoners

De Nederlandse bedrijven hebben een fysieke plek nodig van waaruit ze gezamenlijk hun zakelijke activiteiten kunnen uitvoeren en versterken. Het China Horti Center locatie Dezhou biedt dit, evenals ondersteuning bij het opzetten van deze onderneming. Het zal gemakkelijker zijn voor investeerders en geïnteresseerde partijen om een ​​handelsrelatie te starten nadat het precies duidelijk is wat de bedrijven kunnen bieden. Dit kan het beste gebeuren via een demonstratieruimte, waar elk bedrijf zijn producten of diensten kan presenteren en een goed netwerk wat in de overheidsmarkt van China posities heeft. 

Eenvoudige vergelijking

Om de schaal van Dezhou en het potentieel voor transformeren naar moderne tuinbouw in de regio te begrijpen, enkele cijfers;

Shandong

  • Oppervlak vast land

  • Inwoners

  • Glazen kassen Nederlands produkt

  • Glazen kassen onder constructie

  • Chinese Solar kassen

  • Multispan plastic kassen en plastic tunnels

156.700 km2​

100 million

ca. 25 ha

ca. 45 ha

300.000 ha *

675.000 ha *

Dezhou Perfecture

10.356 km2​

6 million

ca. 24 ha

ca. 45 ha

23.000 ha *

50.000 ha *

Nederland

34.065 km2​

17 million

ca. 10.000 ha **

renovatie en nieuw

0,03 ha

50 ha

*   beschermde teelt areaal zegt niet specifiek iets over het areaal verse kasgroenten en het NL-productie niveau. 

** ongeveer 4.750 ha groenten productie kassen en overige voor zacht fruit, planten en bloemen.

Note: bovenstaande gegevens hebben alleen betrekking op de groenten producerende provincie Shandong. Buurprovincies in onze actieradius zijn ook tuin- en landbouwkundig georiënteerd. Ze produceren allemaal voedsel voor de regio rond en tussen Beijing en Shanghai. Logistiek gezien is Dezhou een van de meest ontwikkelde regios. Van oudsher is Shandong de groenten verbouwer van het land en groeit daar ontwikkelingstechnisch toekomstgericht in mee.

RVO Nederland: meerdere onderzoeken zeer positief over Dezhou

Vanuit de Nederlandse overheid zijn enkele marktonderzoeken geweest om de potentie van Shandong en Dezhou in beeld te krijgen. Dezhou heeft als eerste in de provincie de meeste hectares Nederlandse kassen ontwikkeld en schaalt dit komend decennia op. Hiermee wordt aangetoond dat Dezhou het meest toonaangevend is voor de Nederlandse tuinbouw industrie en sector in China. Doorzetten en focus houden op de ontwikkelingen in regio Dezhou is zakelijk gezien het meest voor de hand liggend ons inziens. 

RVO rapport Sector tuinbouw NSBO Opportu
RVO rapport Sector tuinbouw NSBO Jinan S

Meer informatie over Dezhou

Meer informatie over Dezhou is te vinden op internet. Als specifieke informatie gewenst is, kunt u dat aanvragen.

© 2020 DCA