Cluster industrie - 100% focus on China

DCA lid met thuishaven in het China Horti Center te Dezhou kan zijn eigen zaken promoten en behartigen in B2B modellen. DCA leden die meer bij willen dragen aan het vermarkten en ondersteunen van de DCA, meer gezamenlijk in het Chinese systeem positie willen hebben kunnen daar voor kiezen en samen met de DCA backbone en achterliggende netwerken meewerken in de Chinese overheidsmarkt IN het systeem.

DCA zal dan gevoed worden met voldoende projecten en beogen interne concurrentie binnen de perken houden ten einde volumes weg te kunnen zetten en te supporten. De ingredienten om dit te bewerkstelligen zijn voorhanden als Tuinbouw BV Nederland in de spiegel kijkt en voor meer durft te gaan in China, in China dit model optuigen, handen en voeten geven zal een gerespecteerde langetermijn positie doen verkrijgen. Daarbij moet er op bijna alle fronten anders gewerkt, gecommuniceerd, geinnoveerd, gerealiseerd worden om lokaal en nationaal aansluiting te vinden, de voortrekkersrol te verwerven en groei te realiseren in China. Een stukje doordacht samenwerken door buiten de comfort zone te acteren, niet vanaf een afstand handel weg zetten...wat in onze beleving voor de korte termijn is.

Bedrijven sluiten zich aan bij DCA op basis van hun primaire specialiteit in de tuinbouw-keten. Chinese partnerships, met Chinese identiteit, op specialisaties zullen enthousiast worden ontvangen, mits het van toegevoegde waarde is voor de DCA en de format naar de markt toe.

Initiatieven en zaken moeten cluster versterkend werken en ingezet worden om voor de leden meer en meer spinoffs te creëren IN het systeem.

Thema's en speerpunten voor Nederlands-Chinese samenwerking

DCA en Chinese overheid

 • Communicatie met Chinese overheden

 • DCA leden in China meer direct dan indirect in de markt laten deelnemen

 • Samenwerking voor plattelands transformatie projecten

 • Taskteams binnen het planningbureau inzetten op projectontwikkelingen

 

DCA en Cluster vorming

 • Vooruitzichten bij localiseren en clusteren in China

 • Positie van het cluster richting de export in China

 • Bescherming in China van Nederlandse bedrijven middels DCA

 • Investerings en financiering modellen gelieerd aan DCA

 

DCA resultaat in de markt

 • Logistieke upgrades en marktstrategie voor producten

 • Integratie van onze keten in de marktstructuur van China 

 • Voedselzekerheid en Voedselveiligheid

 

DCA Sustainable & Circular

 • Energiebronnen efficient integreren en benutten

 • CO2 uitstoot en opvang, watermanagement

 • Circulaire tuinbouw; maak, groeimedium, verpakken, etc.

 

DCA technology & innovation

 • Mid-Tech+, High-Tech, Indoor & Vertical Farming

 • Innovatie voor efficiënter maken lokale tuinbouw

 • Research plantontwikkeling voor toekomstige cultivatie technieken

 • Bewust specialiseren en breed uitzetten in de markt

 

DCA Training & Growsupport

 • Training, onderwijs en arbeid

 • Projecten adopteren - lange termijn samenwerkingen

 • Internet of Things IoT realistisch toepassen

 

© 2020 DCA