Partnerprofielen

Voor leden die meer dan alleen promotionele activiteiten willen vormgeven in China en in DCA hun thuisbasis in het China Horti Center te Dezhou innemen kunnen dit samen doen met een netwerk van partners dat inhouse aanwezig is om de belangen te behartigen en volgens het Chinees bestel zaken snel en effectief in orde te maken. Alle vormen en mogelijkheden tot het realiseren van een clusterindustrie zullen minder sterk en slagvaardig zijn zonder een goed netwerk, direct en indirect gezien. Naast samenwerking van Nederlandse bedrijven in het cluster worden initiatieven en akties in projectontwikkelingen mede door partners in China mogelijk gemaakt die op hun beurt een toegevoegde waarde zijn voor DCA en de transformatie opdracht die China gaat doorzetten. Iedereen vormt een schakel in de keten en versterkt elkaar. De overheidsmarkt en projecten in China zijn te groot om uit verschillende identiteiten in te vullen. Versnippering zal tot verval of uitschakeling leiden. De DCA als 1 stem en 1 gezicht is voor Chinese begrippen prima te overzien en communiceerbaar om projecten te ontwikkelen in het Chinese systeem. Het China Horti Center is een wens van China en de DCA is daar een logische vervolgstap op.

 

We onderscheiden op hoofdlijn partners die DCA project-werkgroepen en leden individueel kunnen ondersteunen alsmede het operationele team van het Bestuur van DCA bijstaan. Tot het netwerk behoren oa. de volgende partnerprofielen :

Strategisch Partners

Het speelveld in China waar DCA zich op richt is er een van de Chinese overheden en haar grote Nationale staatsbedrijven. Deze zijn in de kenmerkende overheidsmarkt gericht op zoveel mogelijk binnenlands uitbesteden en op dit moment de plattelands gebieden naar een hoger plan te brengen. Wij moeten kunnen communiceren in dit speelveld waar tal van departementen en lokale beslissings groepen zich aansluiten in tuinbouw ontwikkelingen over de gehele breedte. Om dit mogelijk te maken heeft DCA deze partners indirect aan haar netwerk gekoppeld die Moderne tuinbouw voorstaan naar Nederlands model en hier hun doel in gesteld hebben. Strategische partner in het speelveld. DCA bestuur en deze partners zijn actief in het strategisch planbureau om samen ontwikkelingen vorm te geven, op te volgen of in het systeem uit te zetten en te communiceren. Strategische partners staan dicht bij de DCA organisatie en zijn overwegend Chinees.

 

Nederlandse tuinbouw bedrijven en de maak industrie is in zijn specialisatie de grootste van de wereld. De balans wanneer alles voor China in Nederland moet worden geproduceerd is niet vorm te geven. Ten eerste door capaciteits tekorten, ten tweede door te hoge kostprijs en ten derde door tijdverlies in transport. Investeren hiervoor in Nederland ligt minder voor de hand.

In China kunnen de bedrijven snel opschalen door gebruik te maken van de aanwezige maak capaciteit en naar nederlandse norm product lokaal maken. Hier komt PI vaak om de hoek kijken. En dat willen wij behouden. Onze industrie partners in China die van toegevoegde waarde zijn worden geselecteerd op ons passende voorkeuren van werkwijzen en samenwerken. De focus moet liggen op langdurige samenwerkingsmodellen. Industrie partners kunnen ons snel doen opschalen.

Industrie Partners

 

Vestigings Partners

Nederlandse vestigingspartners voor productie samenwerkingen kunnen door combineren van productieprocessen lagere kostprijzen realiseren en zitten in hetzelfde clusterpark. Chinese vestigings partners met kennis van de branche zijn aan boord om uw fabriek of onderkomen op het industrie park te voorzien naar uw specificaties en wensen. Tevens hebben zij een paraplu functie om de meest efficiënte productie faciliteiten zo in te richten dat meerdere bedrijven hiervan gaan profiteren. Fabrieken en gebouwen in China staan op land van de overheid. Eigenaarschap voor buitenlandse bedrijven ligt gecompliceerd. Vanuit het netwerk voorzien wij voor Nederlandse bedrijven het vastgoed op de meest voordelige manier.

 

Voor de publieke opinie en het vermarkten van het China Horti Center en de DCA zijn de juiste mediapartners nodig. Ons verhaal moet men goed vinden en willen publiceren of documenteren. De resultaten van onze activiteiten zijn uiteindelijk groenten, bloemen of ornamentals. Met name de DCA rol in het brengen van gezond en veilige groenten op de Chinese markt zal conceptueel worden uitgedragen en, naast de IN het systeem lopende marketing voor projectontwikkelingen en sector vormgeven, een belangrijke informatieve rol innemen voor de consument. Uitleggen en uitrollen wat de DCA standaard omvat en inhoud voor consumenten .  

Media Partners

 

Kennis Partners

Kennispartners voor het ontwikkelen van moderne tuinbouw in China zijn er zowel van uit Nederlandse als Chinese zijde. Eenzijdig Nederlandse kennis opleggen zal niet tot succes leiden. China vraagt om een wisselwerking waarin hun eigen kennis op de juiste plaats valt. Samenwerken in China is leren van elkaar opdat zaken samenvloeien en resultaat geboekt wordt. Communiceren en flexibel zijn in denken en doen zijn de dagelijkse ingredienten om verder te komen. Deze mindset is de basis van kennispartners in China. Voor elkaar denken, elkaar veiligstellen en met elkaar uitvoeren en evalueren om stap voor stap beter te worden. DCA heeft eenvoudig toegang tot het netwerk waarin deze partners zich bevinden en de juiste mindset hebben.

 

© 2020 DCA